Pristatymo paslauga

 

Ką reikia žinoti, norint užsisakyti prekių pristatymo, užnešimo, surinkimo paslaugas?

Įsigydami mūsų gaminius, kartu galite užsisakyti ir pristatymo bei užnešimo, surinkimo paslaugas. Šiuo metu pristatymo paslauga taikoma visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą). Pristatymas papildomai gali užtrukti iki trijų savaičių nuo užsakymo pagaminimo.

Norėdami užsisakyti šias paslaugas, kreipkitės į Jus aptarnavusį baldų saloną ir papildykite sudarytą užsakymą. Svarbu nepamiršti: 

  • prieš usžisakydami pristatymo paslaugą, įvertinkite, ar važiuojamosios dalies danga pristatymo metu bus tinkama krovininiam automobiliui;
  • prieš užsakydami užnešimo, surinkimo paslaugą įsitikinkite, kad įsigytos prekės gabaritai nebus per dideli ir prekes bus galima įnešti pro duris ir patalpas iki pageidaujamos vietos; atkreipkite dėmesį ir į patalpų išplanavimą – siauruose koridoriuose prekė gali būti apgadinta, jos įnešti gali nepavykti;  durų plotis turi būti ne mažesnis nei 80 cm. Jei durų gabaritai mažesni, nei nurodyti, prieš pateikdami prekės užsakymą konsultuokitės dėl galimo baldo išskaidymo į mažesnes dalis;
  • užsakius tik pristatymo paslaugą iki durų, pasirūpinkite tinkamu prekės priėmimu – pasikvieskite pagalbą, jei prekė didelio svorio; kruopščiai įvertinkite, ar patalpose, pro kurias nešite prekę, nėra kliūčių, kurios galėtų apgadinti prekę ar sudaryti kliūtis įnešimui;
  • užsakius prekės užnešimo, surinkimo paslaugą, pasirūpinkite savo ir mūsų darbuotojų saugumu – gerai išvėdinkite patalpas ir jas dezinfekuokite, atvykus kurjeriams stenkitės nebūti toje pačioje patalpoje, laikykitės atstumo, turėkite savo rašymo priemonę, nesimainykite daiktais, apmokėkite prekes bekontakčiu pavedimu iki pristatymo;
  • gavus prekes pirmiausiai itin atidžiai patikrinkite pakuotes ir vadovaukitės instrukcija, pateikiama prekės perdavimo-priėmimo akte (3PA), kurį gausite iškart atvykus kurjeriui; jei kurjeris atvyksta tamsiu paros metu, pasirūpinkite šviesos prietaisu, kad galėtumėte tinkamai apžiūrėti gautą krovinį.

 

Prekių pristatymo, užnešimo, surinkimo paslaugų sąlygos ir taisyklės aptartos bendrosiose pirkimo sąlygose:

8. PRISTATYMO PASLAUGOS TAISYKLĖS
8.1. Pardavėjas Užsakyme Pirkėjo nurodytu telefonu ir/ar el. paštu iš anksto praneša Pirkėjui apie prekių perdavimo – priėmimo dieną ir Prekių perdavimo laiką. Informacija teikiama 1 – 2 d.d. prieš planuojamą perdavimo dieną. Jei Pirkėjas prekės priimti negali, perdavimo diena perkeliama 5-12 d.d. laikotarpiui.
8.2. Prekių perdavimo metu Prekes priima tik pats Pirkėjas arba Pirkėjo įgaliotas ir sprendimo teisę turintis asmuo.
8.3. Transporto paslauga yra atskira Užsakymo dalis, kuri pasirinktinai pagal Pirkėjo poreikius susideda iš:
8.3.1. Pristatymo paslauga –  apima prekės pristatymą iki pastato durų ( t.y. iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis automobilis);
8.3.2. Prekės Užnešimo (įnešimo) paslauga –  apima baldo užnešimą į Pirkėjo nurodytą patalpą užsakymo lape, tačiau neapima Prekių išpakavimo, kitų patalpoje esančių baldų išrinkimo bei jų  išnešimo paslaugos ir yra įkainojama pagal sutarties sudarymo momentu galiojančius įkainius ir nurodoma užsakymo lape;
8.3.3. Prekės surinkimo paslauga – apima Prekių išpakavimą, surinkimą ir nuo Prekių likusių šiukšlių išvežimą, tačiau neapima ne Pardavėjo įmonėje užsakytų baldų, jų priedų bei aksesuarų surinkimo ir suderinimo su pristatytomis prekėmis,  įkainojama pagal sutarties sudarymo momentu galiojančius įkainius ir nurodoma užsakymo lape.
8.4. Pirkėjas atsako už tinkamas sąlygas prekes transportuoti iki nurodytos vietos, jas įnešti, surinkti. Pirkėjas privalo įsivertinti patalpų išplanavimą, vertinant prekės gabaritus įnešimui. Rekomenduojame prie nurodytų gabaritų pridėti po papildomus 10 cm. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas nepasirūpina baldo įnešimo ar pristatymo tinkamomis sąlygomis.
8.5. Jei pristatymo metu kelio danga yra netinkamos būklės krovininiam automobiliui ir iki suplanuotos perdavimo dienos Pirkėjas apie tai neinformuoja Pardavėjo, Prekė gali būti nepristatoma, tačiau laikoma, kad Pristatymo paslauga yra įvykdyta.
8.6. Jei yra trukdančios aplinkybės atlikti Pristatymo paslaugą, už kurias Pardavėjas neatsako, Pirkėjas jas šalina einamuoju momentu ir jei dėl šios priežasties Pristatymo paslaugą atliekantys darbuotojai sugaišta daugiau laiko nei numatyta, t.y. turi laukti, kol gali pilnai atlikti Pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo apmokėti už sugaištą darbo laiką 50 eur/val.
8.7. Jei standartinėmis pakuotėmis Prekės negalima įnešti į gyvenamąsias patalas, Pirkėjui pageidaujant ir sutinkant pakuotės ir/ar baldas ardomas ir pakartotinai surenkamas įnešus. Pirkėjas papildomai apmoka už sugaištą laiką Prekės papildomam ardymui ir surinkimui įkainiu 50 Eur/val.  Jei Pirkėjas atsisako papildomai mokėti, kai baldo įnešimas negalimas standartinėmis pakuotėmis, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už baldo įnešimą ir vadovaujasi 8.9. punktu. Šio punkto įgyvendinimas laike visiškai priklauso nuo Pardavėjo laiko galimybių, jei tai nebuvo numatyta iš anksto.
8.8. Pardavėjas neprisiima atsakomybės ir Užnešimo (įnešimo) paslauga laikoma įvykdyta, jei baldo negalima įnešti į Pirkėjo gyvenamąsias patalpas dėl 8.3 punkte numatytų ir Pirkėjo neįvykdytų sąlygų, ir tai nėra pagrindas Prekės atsisakymui.
8.9. Pardavėjui negalint įvykdyti Užnešimo (įnešimo) paslaugos dėl 8.3. punkte numatytų ir Pirkėjo neįvykdytų sąlygų, Pirkėjo sprendimu prekė gali būti:
8.9.1. perduodama ta pačią dieną artimiausioje vietoje nuo nurodytos Užsakyme vietos iki kurios galima įnešti Prekę;
8.9.2. grąžinama į Pardavėjo sandėlį. Pirkėjas savo iniciatyva pakartotinai derina perdavimo sąlygas ir perdavimo datą ir laiką su Pardavėju. Pakartotinė pristatymo paslauga apmokama pagal tuo metu galiojančius įkainius.
8.10. Suderintą perdavimo dieną Pirkėjui atsisakius priimti Prekę arba nurodytu adresu neradus Pirkėjo, prekė grąžinama į Pardavėjo sandėlį, o Pirkėjas apie tai informuojamas elektroniniu paštu ir/ar telefonu. Pirkėjas, norėdamas pakartotinio pristatymo, turi apmokėti pakartotinį Pristatymo paslaugos mokestį.
8.11. Prekės pristatomos Pardavėjo transportu, tačiau Pardavėjas pasilieka teisę samdyti išorinę paslaugą apie tai kliento iš anksto neinformavus.
8.12. Atsiimant prekes iš Pardavėjo sandėlio ar prekybos vietos, būtina su savimi turėti ir pateikti Pardavėjo patvirtintą Užsakymo lapą. Prekės perdavimas vykdomas jei Pirkėjas turi apmokėjimą pagrindžianti dokumentą – kasos čekį arba atitinka 4.6 punktą.
8.13. Prekės pristatomos nesurinktos, supakuotos, o prie jų yra pridedama surinkimo instrukcija, tvirtinimo detalės ir  audinio atraiža.
8.14. Senų Prekių išrinkimo, perstumdymo, išvežimo, išnešimo paslaugos neteikiamos.
8.15. Rekomendacijos pirkėjui dėl pasiruošimo Prekių pristatymo paslaugoms gauti yra skelbiamos Pardavėjo internetinėje svetainėje: www.lauksva.lt/pristatymo-paslauga.

 

Krepšelis0
There are no products in the cart!
Tęsti apsipirkimą