Pristatymo paslauga

 

Ką reikia žinoti, norint užsisakyti prekių pristatymo, užnešimo, surinkimo paslaugas?

Įsigydami mūsų gaminius, kartu galite užsisakyti ir pristatymo bei užnešimo, surinkimo paslaugas. Šiuo metu pristatymo paslauga taikoma visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą). Pristatymas papildomai gali užtrukti iki trijų savaičių nuo užsakymo pagaminimo.

Norėdami užsisakyti šias paslaugas, kreipkitės į Jus aptarnavusį baldų saloną ir papildykite sudarytą užsakymą. Svarbu nepamiršti: 

  • prieš usžisakydami pristatymo paslaugą, įvertinkite, ar važiuojamosios dalies danga pristatymo metu bus tinkama krovininiam automobiliui;
  • prieš užsakydami užnešimo, surinkimo paslaugą įsitikinkite, kad įsigytos prekės gabaritai nebus per dideli ir prekes bus galima įnešti pro duris ir patalpas iki pageidaujamos vietos; atkreipkite dėmesį ir į patalpų išplanavimą – siauruose koridoriuose prekė gali būti apgadinta, jos įnešti gali nepavykti;  durų plotis turi būti ne mažesnis nei 80 cm. Jei durų gabaritai mažesni, nei nurodyti, prieš pateikdami prekės užsakymą konsultuokitės dėl galimo baldo išskaidymo į mažesnes dalis;
  • užsakius tik pristatymo paslaugą iki durų, pasirūpinkite tinkamu prekės priėmimu – pasikvieskite pagalbą, jei prekė didelio svorio; kruopščiai įvertinkite, ar patalpose, pro kurias nešite prekę, nėra kliūčių, kurios galėtų apgadinti prekę ar sudaryti kliūtis įnešimui;
  • užsakius prekės užnešimo, surinkimo paslaugą, pasirūpinkite savo ir mūsų darbuotojų saugumu – gerai išvėdinkite patalpas ir jas dezinfekuokite, atvykus kurjeriams stenkitės nebūti toje pačioje patalpoje, laikykitės atstumo, turėkite savo rašymo priemonę, nesimainykite daiktais, apmokėkite prekes bekontakčiu pavedimu iki pristatymo;
  • gavus prekes pirmiausiai itin atidžiai patikrinkite pakuotes ir vadovaukitės instrukcija, pateikiama prekės perdavimo-priėmimo akte (3PA), kurį gausite iškart atvykus kurjeriui; jei kurjeris atvyksta tamsiu paros metu, pasirūpinkite šviesos prietaisu, kad galėtumėte tinkamai apžiūrėti gautą krovinį.

 

Prekių pristatymo, užnešimo, surinkimo paslaugų sąlygos ir taisyklės aptartos bendrosiose pirkimo sąlygose:

6.Prekių pristatymas ir surinkimas
6.1.Pristatymo paslauga yra atskira sutarties dalis ir nuo užsakymo pagaminimo papildomai gali užtrukti iki trijų savaičių. Tai nėra laikoma pagrindu pretenzijai dėl sutarties termino nevykdymo – pirkėjas turi teisę pasirinkti jam priimtiniausią būdą gauti užsakytas prekes.
6.2.Pirkėjas, užsakydamas prekes gali pasirinkti prekių pateikimo būdą:
6.2.1.Nemokamai atsiimti iš Gamintojo sandėlio adresu V. Kudirkos g. 24, Šakiai.
6.2.2.Užsisakyti prekių pristatymo paslaugą iš Gamintojo pagal tuo metu galiojančius ir sutartyje nurodytus įkainius bei sąlygas.
6.3.Pristatymo paslauga apima prekės pristatymą iki pastato durų (tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis automobilis).
6.4.Užnešimo (įnešimo) paslauga įkainojama pagal sutarties sudarymo momentu galiojančius įkainius ir nurodoma užsakymo lape.
6.5.Baldo surinkimo paslauga įkainojama pagal sutarties sudarymo momentu galiojančius įkainius ir nurodoma užsakymo lape.
6.6.Pirkėjas atsako už tinkamas sąlygas prekes transportuoti iki nurodytos vietos, jas įnešti, surinkti. Vertinant prekės gabaritus įnešimui, rekomenduojame prie nurodytų gabaritų pridėti po papildomus 10cm. Įmonė neatsako, jei Pirkėjas šia informacija nesinaudoja ir nepasirūpina baldo įnešimo ar pristatymo tinkamomis sąlygomis.
6.7.Jei standartinėmis dalimis baldo negalima įnešti į namus, Pirkėjui pageidaujant baldas įnešamas, jei jis papildomai apmoka už sugaištą 2-jų darbuotojų darbo laiką įkainiu 25 Eur/val. Jei Pirkėjas atsisako papildomai mokėti, kai baldo negalima įnešti standartinėmis dalimis, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už baldo įnešimą.
6.8.Pirkėjui atsisakius priimti prekę arba nurodytu adresu neradus Pirkėjo, prekė grąžinama į Pardavėjo sandėlį, o Pirkėjas apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar telefonu. Pirkėjas, norėdamas pakartotinio pristatymo, turi apmokėti pakartotinės Pristatymo paslaugos mokestį. Jei tuo laikotarpiu Pardavėjas nusprendžia taikyti nemokamo pristatymo paslaugą, o nemokamo pristatymo akcijos laikotarpiu klientas gautą ar vieną kartą jau vežtą prekę nusprendžia grąžinti, antras nemokamas pristatymas nebetaikomas – visos tokio tipo akcijos, šiuo atveju nemokamas pristatymas, galioja tik pirmam prekės pristatymui.
6.9.Jei esant trukdančioms aplinkybėms Pristatymo paslaugos atlikimo metu, už kurias Pardavėjas neatsako, Pirkėjas jas šalina einamuoju momentu ir dėl šios priežasties Pristatymo paslaugą atliekantys darbuotojai sugaišta daugiau laiko nei numatyta, t.y. turi laukti, kol gali pilnai atlikti Pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo apmokėti už sugaištą kiekvieno darbuotojo darbo laiką tarifu 25Eur/val./darbuotojui.
6.10.Jei prekių gabaritai netelpa pro duris arba dėl patalpų išplanavimo baldo įnešti ar surinkti neina, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už baldo įnešimą.
6.11.Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Tokių aplinkybių atsiradimas nesuteikia teisės Pirkėjui atsisakyti individualaus užsakymo, jei užsakymas jau pradėtas vykdyti. Pardavėjas privalo visomis išgalėmis kuo greičiau panaikinti susidariusias aplinkybes, neleidžiančias užbaigti priimto užsakymo.
6.12.Sudaryta transporto paslaugų sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nenumato delspinigių skaičiavimo nei vienai sutarties šaliai.
6.13.Baldai pristatomi prieš tai informavus Pirkėją apie preliminarų pristatymo laiką. Informacija teikiama vieną-dvi dienas prieš planuojamą reisą. Jei Pirkėjas prekės priimti negali, pristatymas perkeliamas į kitą reisą 10 darbo dienų laikotarpyje, nebent Pirkėjas pageidauja ilgesnio laikotarpio.
6.14.Jei Pirkėjas už užsakymą atsiskaito grynaisiais pinigais, turi būti užtikrinta, kad prekių pristatymo metu bus paruošta tiksli grynųjų pinigų suma, nurodyta užsakyme. Jei Pirkėjas už užsakymą atsiskaito bankiniu pavedimu, pagal 3.4.1.1. punktą neatsiskaičius per nurodytą terminą, Gamintojas pasilieka teisę Prekių nepristatyti iki tol, kol sąlyga bus įvykdyta.
6.15.Baldai pristatomi Pardavėjo transportu, tačiau Pardavėjas pasilieka teisę samdyti išorinę paslaugą apie tai kliento iš anksto neinformavus.
6.16.Užsakytus baldus, būtina atsiimti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo Gamintojo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui neatsiėmus užsakyto baldo per šį terminą, taikomas sandėliavimo mokestis, kuris yra lygus 1 proc. nuo bendros sutarties-užsakymo sumos.
6.17.Atsiimant prekes iš Gamintojo sandėlio ar salono, būtina su savimi turėti ir pateikti Gamintojo patvirtintą užsakymo lapą ir apmokėjimo dokumentus.
6.18.Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti prekių priėmimo-perdavimo akte (toliau – 3PA).
6.19.Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius 3PA be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.
6.20.Baldai pristatomi nesurinkti, supakuoti, o prie baldų yra pridedama surinkimo instrukcija.
6.21.Tais atvejais, kai pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas baldų gabenimas yra užsakomas per išorines, ne Gamintojo teikiamas paslaugas arba iš Gamintojo tokios paslaugos neužsakomos ir Gamintojas išsiunčia daiktus pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko pirkėjas, o Gamintojas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui.
6.22.Senų baldų išrinkimo, perstumdymo, išvežimo, išnešimo paslaugos neteikiamos.
6.23.Jei pristatymo metu kelio danga yra netinkamos būklės krovininiam automobiliui ir iki suplanuoto reiso pirkėjas apie tai neinformuoja Pardavėjo, prekė gali būti nebepristatoma, tačiau paslauga lieka galiojanti ir pinigai už paslaugas ar papildomas išlaidas negrąžinami.
6.24.Rekomendacijos pirkėjui dėl pasiruošimo prekių pristatymui yra skelbiamos Gamintojo internetinėje svetainėje: https://www.lauksva.lt/pristatymo-paslauga/