Garantijos sąlygos

 

G0 – 24 mėnesių įstatymo numatyta kokybės garantija
G1 – papildoma 26 mėnesių garantija baldo kokybės trūkumų šalinimui
G2 – 50 mėnesių garantija baldinio audinio kokybės trūkumų šalinimui

 

Svarbu nepamiršti:

  • 50-ies mėnesių garantija galioja tik tiems klientams, kurie užregistravo pirkinį pagal taisykles internetinėje svetainėje;
  • norint gauti garantinį aptarnavimą, klientas turi pateikti pirkimą įrodančius dokumentus bei informaciją, reikalingą pretenzijos registravimui ir kokybės vertinimui;
  • įvertinus gautą medžiagą iš kliento, atliekamas vertinimas ir broko atveju dėl taisymo su klientu atskiru susitarimu suderinamas taisymo procesas;
  • jei klientas atsisako pateikti vertinimui reikalingą medžiagą, laikoma, kad kliento pretenzija negali būti registruojama ir pateikiama kokybės vertinimui;
  • klientas turi galimybę pirkti kokybės vertinimo paslaugą, kurios metu atvykstama į vietą ir surenkama informacija pretenzijos pateikimui ir tolimesniam kokybės vertinimui;
  • kokybės vertinimo paslaugų įkainiai: 25 € „Lauksva” baldų salono miesto teritorijoje, kitu atveju skaičiuojamas vienkartinis 25 € mokestis  +1 € už kiekvieną papildomą kilometrą nuo artimiausio „Lauksva” baldų salono.

1. Garantijos sąlygos:
1.1. UAB „LAUKSVA“ (toliau – Gamintojas) suteikia 24 mėnesių įstatymo nustatytą kokybės garantiją (toliau – G0 garantija) parduotiems gaminiams.
1.2. G0 garantijos laikotarpis įsigalioja nuo gaminio perdavimo Pirkėjui dienos, t.y. nuo prekės perdavimo-priėmimo akto (toliau – 3PA) pasirašymo momento.
1.3. Atsiimant gaminius iš Gamintojo sandėlio ar Pirkėjui priimant jas nurodytu adresu, Pirkėjas privalo patikrinti gaminių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl jų kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužymai ir kitokio pobūdžio sugadinimai, atsiradę transportuojant/surenkant/nešant) dėl pirkėjo veiksmų po gaminio priėmimo nėra priimamos.
1.4. G0 garantija netaikoma trečiajam asmeniui.
1.5. G0 garantija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.6. G0 garantijos laikotarpio metu atsiradę gaminių gamybos defektai taisomi nemokamai, išskyrus atvejus, paminėtus 3 punkte.

2. Priimdami gaminius:
2.1. Patikrinkite jų komplektaciją.
2.2. Apžiūrėkite gaminių išorę, audinius, dekoratyvios medienos detalių spalvą ir pan., ar nėra matomų mechaninių pažeidimų, kitų trūkumų. Gaminio apžiūra yra kliento atsakomybėje.
2.3. Rastus trūkumus parodykite gaminius pristačiusiems darbuotojams ir pažymėkite gaminio 3PA dokumente. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų defektų yra nepriimamos.

3. Gaminių kokybės trūkumais nėra laikoma:
3.1. Garantijos sąlygos nėra taikomos:
3.1.1. Pažeidimams, defektams, atsiradusiems pirkėjui pačiam montuojant gaminį.
3.1.2. Jei baldas atitinka gamyklinę standartizuoto gaminio sandarą ir numatytą technologiją.
3.1.3. Elektrinėms dalims, baldiniam audiniui, natūraliai odai, dirbtinei odai ir bendrai gaminio išvaizdai.
3.1.4. Trūkumams, atsiradusiems dėl naudojimo ne pagal paskirtį, vagystės, stichinių nelaimių, gaisro, buitinių faktorių, instaliavimo, į/ant gaminių patekusių pašalinių daiktų, medžiagų ar skysčių ir kitų išorinio poveikio sukeltų pažeidimų.
3.1.5. Išvaizdos ir/ar kitiems kosmetiniams defektams, atsiradusiems dėl normalaus susidėvėjimo, atsiradusiam baldinio audinio, natūralios odos ir dirbtinės odos laisvumui (raukšlėms) dėl natūralaus audinio tempimosi.
3.1.6. Skirtumų (minkštumo/kietumo, išvaizdos, aukščio) atsiradimams dėl netolygaus gaminio naudojimo. Rekomenduojama reguliariai keisti sėdėjimo vietą ir nesėdėti toje pačioje vietoje.
3.1.7. +/- 4 cm minkštų gaminių matmenų nukrypimams, lyginant su katalogo ar užsakymo duomenimis.
3.1.8. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumams.
3.1.9. Dėl aplinkos sąlygų pasikeitusiam lauko baldų medienos atspalviui, išvaizdai. Natūralu, kad lauko sąlygomis laikomi natūralios medienos baldai keičia savo atspalvį, blunka, atsiranda spalvos netolygumai. Rekomenduojama prieš vasaros sezoną medienos spalvą atnaujinti pasirinktu beicu, laku ar medienos aliejumi, priklausomai nuo to, kaip ši mediena buvo apdorota gamybos metu, pagal klieno užsakymą.
3.1.10. Naujiems gaminiams skleidžiant specifinį kvapą, kuris vėdinant patalpas išnyksta.
3.1.11. Gaminiams, kurių trūkumai buvo aptarti iš anksto ir klientui sutikus dėl jų raštiškai.
3.1.12. Kliento surinktiems gaminiams ne pagal surinkimo instrukcijoje nurodytus brėžinius.
3.1.13. Ilgai pirkėjo sandėliuojamiems gaminiams, kurie gali prarasti savo prekinę išvaizdą, atsirasti porolono susmigimų, audinio ar odos raukšlių.
3.1.14. Transportavimo ar sandėliavimo metu, atsiradusioms raukšlėms ar klostėms, kurios atsistatys kelių dienų bėgyje tinkamai sustačius gaminį kambario temperatūroje.
3.1.15. Mechaniniams pažeidimams, lūžiams, jei baldas buvo naudojamas ne pagal gaminių naudojimo taisykles.
3.1.16.Aksesuarams, interjero detalėms, pagalvėlėms ir pan.
3.2. Tarp Pirkėjui pateiktų audinių odų, medienos ir kt. pavyzdžių (salonuose, kataloguose, interneto svetainėje ir pan.) ir gaminio audinio yra galimi atspalvių, tekstūros, raštų skirtumai.
3.3. Jei gaminys turi miegamojo funkciją, dėl šios funkcijos mobilumo tarp gaminio ir miegojimo funkcijos gali būti iki 3 cm tarpas.
3.4. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas gaminius ar jų priedus užsako skirtingu metu (t.y. ne tą pačią dieną), Gamintojas juos gali gaminti skirtingu metu (t.y. skirtingomis gamybos partijomis), dėl ko gaminiai ar jų priedai (kaip skirtingų gamybos partijų gaminiai) gali skirtis (audinio, odos, medienos ir/ar kt.) atspalviais ir tekstūra.
3.5. Tam tikros gaminių dalys (atraminė dalis už pagalvių, sėdimųjų dalių šonai, ištiesiamasis čiužinys) yra aptraukiami iš pagalbinio audinio, kurio spalva gali skirtis nuo pagrindinio gaminio audinio spalvos.
3.6. Natūrali oda, kuri gali turėti paviršiaus faktūros nelygumus ir storio skirtumus. Natūralių žymių buvimas, tokių kaip: randai, struktūros skirtumai, raukšlės, spalvų skirtumų niuansai yra tikros odos įrodymas, kuris atspindi unikalų gyvūno gyvenimą. Jie nėra laikomi defektu.
3.7. Sėdmaišiai ir lauko gaminių pagalvės yra pripildytos putų polistirolo granulių, kurie priklausomai nuo eksploatacijos intensyvumo išsisėdi, susigula – tai yra natūralus gaminio susidėvėjimas ar jo savybių pasikeitimas.

4. Reikalavimų dėl gaminių kokybės trūkumų pateikimo tvarka ir atsakomybės:
4.1. Atsiradus defektui gaminio naudojimosi metu, prašome kuo skubiau kreiptis į Gamintojo saloną (salonų kontaktai nurodyti interneto svetainėje, adresu: lauksva.lt/kontaktai/ ) el. paštu ar telefonu ir apibūdinkite defekto pobūdį bei pateikite šiuos duomenis:
        ✓ Pirkėjo vardą ir pavardę;
        ✓ Gaminio pavadinimą ir jo numerį;
        ✓ Užsakymo lapo-sutarties kopiją;
        ✓ Gaminio priėmimo-perdavimo akto (3PA) kopiją;
        ✓ Apmokėjimą įrodantį dokumentą;
        ✓ Defekto nuotraukas ar/ir vaizdo medžiagą.
4.2. Gamintojas įsipareigoja G0 garantijai priskirtą trūkumą pašalinti per 15-45 darbo dienas nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Į šį laiką nėra įtraukiamas tiekėjų žaliavų laukimo terminas.
4.3. Įmonės atstovo iškvietimas dėl gaminio defekto, kuris atsirado ne dėl gamintojo kaltės, yra apmokestinamas pagal Gamintojo galiojančius įkainius.
4.4. Paaiškėjus, kad Pirkėjo pretenzija dėl gaminio kokybės yra nepagrįsta, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Gamintojui dėl to atvejo tyrimo patirtus nuostolius, tokius kaip gaminių kokybės įvertinimo (ekspertizės), vykimo į gaminio kokybės įvertinimo vietą, teisinių paslaugų, pašto ir kitas būtinas protingo dydžio ir pagrįstas išlaidas.
4.5. Gaminio pretenzijos nepagrįstumas yra nustatomas šiais dokumentais:
4.5.1. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos patikrinimo aktais.
4.5.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimais ir šių institucijų patvirtintais dokumentais.
4.6. Visi atsiradę ginčai tarp šalių yra sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai yra sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka, Šakių apylinkės teisme.

5. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą G0 garantiją šiais atvejais:
5.1. Nepateikia visų 4.1 punkte paminėtų dokumentų.
5.2. Nesilaikė baldų priežiūros ir eksploatavimo taisyklių.
5.3. Gaminiai nukentėjo dėl „force majeure“ – susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių, gyvūnų, kitų žmogaus tyčinių ar neatsargių veiksmų.
5.4. Nuimtos gaminio informacinės etiketės.
5.5. Gaminiai buvo laikyti padidinto drėgnumo patalpose, buvo užpilti vandeniu ar kitu skysčiu.
5.6. Jei baldas buvo naudotas ne pagal paskirtį.
5.7. Jei baldui buvo atliktas ne gamintojo remontas.
5.8. Netinkamai naudoti gaminių mechanizmai.
5.9. Ant medinių paviršių buvo statomi karšti ar šlapi indai ir kitaip mechaniškai buvo pažeistas bet kuris gaminio paviršius.

Svarbu:
Vartotojo reikalavimas pakeisti nupirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Gamintojas sutinka*.

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija.

1. Garantijos sąlygos:
1.1. UAB „LAUKSVA“ (toliau – Gamintojas) suteikia papildomą 26 mėnesių garantiją (iš viso – 50 mėn.) neatlygintinam standartinio baldo kokybės trūkumų šalinimui* (toliau – „G1 garantija“), jeigu šie trūkumai atsirado naudojant prekę pagal baldo priežiūros ir eksploatavimo taisykles.
* Ši G1 garantija padengia kokybės trūkumų šalinimą bei atskirų baldo dalių pakeitimo išlaidas, būtinas baldo, kuriam suteikta ši garantija, funkcionavimui užtikrinti. Garantija nesuteikiama nestandartiniams baldams, kai klientas keičia standartinio baldo matmenis, komplektacijas, audinių derinius.
1.2. G1 garantija suteikia nepertraukiamą garantijos laikotarpį – G1 garantija tampa galiojančia sekančią dieną nuo G0 garantijos laikotarpio pabaigos (pasibaigus įstatyme nustatytam garantijos terminui).
1.3. G1 garantija gali pasinaudoti tik fizinis asmuo, sudaręs baldo, kuriam taikoma G1 garantija, priėmimo-perdavimo susitarimą su Gamintoju. G1 garantija netaikoma baldams, kurie yra naudojami visuomeninei paskirčiai.
1.4. Pirkėjo reikalavimas pakeisti baldą analogiška preke arba grąžinti sumokėtus pinigus yra netenkinamas šios G1 garantijos galiojimo metu. Ši G1 garantija yra suteikiama tik kokybės trūkumų šalinimui.
1.5. G1 garantija yra suteikiama tik ženklu  pažymėtiems baldų modeliams, esantiems UAB „Lauksva“ baldų salonuose ir elektroniniuose portaluose.
1.6. G1 garantija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.7. G1 garantijai galioja visos G0 garantijos sąlygos, išskyrus 1.2, 1.3, 1.6, 2,4  punktai.

2. G1 Garantijos įsigaliojimo tvarka:
2.1. G1 garantiją reikia užregistruoti internetiniu adresu: https:www.lauksva.lt/garantijos-registravimas/  per 7 kalendorines dienas nuo baldo priėmimo-perdavimo akto (toliau -3PA) pasirašymo datos.
2.2. Jei baldas, kuriam suteikiama G1 garantija, yra įsigytas internetu ar per partnerius, papildomos registracijos nereikia – papildoma garantija pradeda galioti automatiškai nuo prekės priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo datos.
2.3. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą G1 garantiją pažeidus 2.1 punktą.
2.4. G1 garantijos sąlygos yra skelbiamos UAB „Lauksva“ internetinėje svetainėje, adresu: https://www.lauksva.lt/garantijos-salygos/.

3. Reikalavimų dėl baldų kokybės trūkumų pateikimo tvarka ir atsakomybės:
3.1. Atsiradus defektui baldo naudojimosi metu, prašome per 7 kalendorines dienas ar nedelsiant kreiptis į Gamintojo saloną el., paštu ar telefonu ir apibūdinkite defekto pobūdį bei pateikite šiuos duomenis:
        ✓ Pirkėjo vardą ir pavardę;
        ✓ Baldo pavadinimą ir jo numerį;
        ✓ Užsakymo lapo-sutarties kopiją;
        ✓ Baldo priėmimo-perdavimo akto (3PA) kopiją;
        ✓ Apmokėjimą įrodantį dokumentą.
        ✓Defekto nuotraukas ar/ir vaizdo medžiagą.
3.2. Gamintojas įsipareigoja G1 garantijai priskirtą trūkumą pašalinti per 15-45 darbo dienas nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Į šį laiką nėra įtraukiamas tiekėjų žaliavų laukimo terminas.
3.3. G1 garantinio aptarnavimo metu pirkėjas gaminį pristato pats savo lėšomis į artimiausią UAB „Lauksva“ baldų saloną ar gamybos sandėlį. Transporto paslaugą  gali suteikti ir Gamintojas, kuri bus apmokestinama pagal tuo metu įmonėje galiojančius įkainius.
3.4. Įmonės atstovo iškvietimas dėl gaminio defekto, kuris atsirado ne dėl gamintojo kaltės, apmokestinamas pagal gamintojo galiojančius įkainius.
3.5. Paaiškėjus, kad Pirkėjo pretenzija dėl prekės kokybės yra nepagrįsta, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Gamintojui dėl to atvejo tyrimo patirtus nuostolius, tokius kaip prekių kokybės įvertinimo (ekspertizės), vykimo į prekės kokybės įvertinimo vietą, teisinių paslaugų, pašto ir kitas būtinas protingo dydžio ir pagrįstas išlaidas.
3.6. Prekės pretenzijos nepagrįstumas yra nustatomas šiais dokumentais:
3.6.1. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos patikrinimo aktais.
3.6.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimais ir šių institucijų patvirtintais dokumentais.
3.7. Visi atsiradę ginčai tarp šalių yra sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai yra sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.

1. Garantijos sąlygos:
1.1. UAB „LAUKSVA“ (toliau -Gamintojas) suteikia 50  mėnesių garantiją neatlygintinam baldinio audinio kokybės trūkumų šalinimui* (toliau -„G2 garantija“), jeigu šie trūkumai atsirado naudojant prekę pagal baldo priežiūros ir eksploatavimo taisykles.
* Gamintojas padengia nurodyto baldinio audinio kokybės trūkumų šalinimą adekvačios kainodaros audiniu  tik pagal gamyklinę standartizuoto baldo numatytą technologiją. Ši G2 garantija padengia baldinio audinio kokybės trūkumų šalinimo išlaidas,  būtinas baldinio audinio, kuriam suteikta ši garantija, funkcionavimui užtikrinti. 
1.2. G2 garantija gali pasinaudoti tik fizinis asmuo, sudaręs baldo, kuriam taikoma G1 garantija, priėmimo-perdavimo susitarimą su Gamintoju ar Pardavėju“. G2 garantija netaikoma baldams, kurie yra naudojami visuomeninei paskirčiai.
1.3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti baldą analogiška preke arba grąžinti sumokėtus pinigus yra netenkinamas šio G2 garantinio galiojimo metu. Šis G2 garantinis yra suteikiamas tik baldinio audinio kokybės trūkumų šalinimui.
1.4. G2 garantija yra suteikiama tik ženklu pažymėtiems baldiniams audiniams, esantiems UAB „Lauksva“ baldų salonuose ir elektroninėje parduotuvėje.
1.5. G2 garantijos metu, paaiškėjus, kad audinys nekokybiškas, nemokamai keičiamas tik tos baldo dalies audinys, kurios audinys yra nekokybiškas.
1.6. Audinio gamintojas pasilieka teisę nutraukti audinio gamybą, tokiu atveju audinys pagal G2 garantiją keičiamas į analogiškas, tos pačios kainodaros medžiagas.
1.7. Pirkėjas gali pateikti ir savo audinį, tačiau Gamintojas nekompensuoja jo kainos Pirkėjui ir neatsako už jo kokybę.
1.8. Baldiniai audiniai nukentėjo dėl „force majeure“ – susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių.
1.9. Baldas buvo naudojamas ne pagal baldų priežiūros ir eksploatavimo taisykles.
1.10. G2 garantija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.11. Po G2 garantinio remonto, G2 garantija nepratęsiama.

2. G2 Garantijos įsigaliojimo tvarka:
2.1. G2 garantiją reikia užregistruoti internetiniu adresu: https:www.lauksva.lt/garantijos-registravimas/  per 7 kalendorines dienas nuo baldo priėmimo-perdavimo akto (toliau -3PA) pasirašymo datos.
2.2.Jei baldas, kuriam suteikiama G2 garantija, yra įsigytas internetu ar per partnerius, papildomos registracijos nereikia – papildoma garantija pradeda galioti automatiškai nuo 3PA dokumento pasirašymo datos.
2.3. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą G2 garantiją pažeidus 2.1 punktą.
2.4. G2 garantijos sąlygos yra skelbiamos UAB „Lauksva“ internetinėje svetainėje, adresu: https://www.lauksva.lt/garantijos-salygos/.

3. Baldų audinio kokybės trūkumais nėra laikoma (garantijos sąlygos nėra taikomos):
3.1.Natūralios ir dirbtinės odos, apmušalo struktūros nevienodumas nelaikomas kokybės trūkumu. Itin dideliu minkštumu pasižyminčiuose balduose ar tik jų dalyse su smulkinto porolono, sintepono, plunksnų ar kitu pasipūtimą suteikiančiu užpildu, apmušalas dažnai turės laisvumo ir raukšlių.  Ilgainiui, baldo apmušale gali atsirasti raukšlių, kas yra natūralu ir neišvengiama visiems minkštiems baldams. Minkštiems baldams yra leidžiamas apmušalų laisvumas, tai nėra gaminio trūkumas. 
3.2.Natūraliam baldinio audinio susidėvėjimui dėl kasdienio naudojimo. Audiniams yra būdingas „nusisėdėjimo“ efektas, kai dėl kūno svorio, šilumos, drėgmės ir kitų aplinkybių gali pakisti audinio pūko sugulimo kryptis, kuri dėl šviesos atspindžio sudaro „dėmės“ regimybę. Tai yra tipiška prekinė savybė (ypač veliūro tipo audinių) ir nereiškia audinio kokybės pablogėjimo.
3.3. Jei baldinis audinys buvo pažeistas mechaniškai ar gyvūno.
3.4. Įsisenėjusioms dėmėms, kurios buvo neišvalytos pagal baldų priežiūros ir eksploatavimo taisykles, baldų priežiūros rekomendacijas. 
3.5. Jei baldinis audinys pakeitė spalvą dėl saulės spindulių poveikio ar buvo paveiktas kontakto su kitu gaminiu (pvz. drabužiai, patalynė, laikraščiai ir pan.). 
3.6. Baldinio audinio pakenkimui, kuris buvo sukeltas karščio poveikio (karštų skysčių, tiesioginės ugnies, įkaitusių objektų, t.t.).
3.7. Jei baldiniam audiniui pakenkė netinkamas valymas, audinys buvo paveiktas ne specialiais, gamintojo rekomenduojamais, valikliais (pvz. skiedikliais, tirpikliais ar kitomis cheminėmis priemonėmis).
3.8. Baldinio audinio kokybė atitinka jo technines charakteristikas bei standartinius kokybės testus, nurodytus tiekėjo pateiktuose dokumentuose.

4. Reikalavimų dėl baldų kokybės trūkumų pateikimo tvarka ir atsakomybės:
4.1. Atsiradus defektui baldo naudojimosi metu, prašome per 7 kalendorines dienas ar nedelsiant kreiptis į Gamintojo saloną el., paštu ar telefonu ir apibūdinkite defekto pobūdį bei pateikite šiuos duomenis:
        ✓ Pirkėjo vardą ir pavardę;
        ✓ Baldo pavadinimą ir jo numerį;
        ✓ Užsakymo lapo-sutarties kopiją;
        ✓ Baldo priėmimo-perdavimo akto (3PA) kopiją;
        ✓ Apmokėjimą įrodantį dokumentą;
        ✓ Defekto nuotraukas ar/ir vaizdo medžiagą.
4.2. Gamintojas įsipareigoja G2 garantijai priskirtą trūkumą pašalinti per 15-45 darbo dienas nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Į šį laiką nėra įtraukiamas tiekėjų žaliavų pristatymo terminas.
4.3. G2 garantinio aptarnavimo metu pirkėjas gaminį pristato pats savo lėšomis į artimiausią UAB Lauksva baldų saloną ar gamybos sandėlį. Transporto paslaugą  gali suteikti ir Gamintojas, kuri bus apmokestinama pagal tuo metu įmonėje galiojančius įkainius.
Įmonės atstovo iškvietimas dėl gaminio defekto, kuris atsirado ne dėl gamintojo kaltės, apmokestinamas pagal gamintojo galiojančius įkainius.
4.4. Paaiškėjus, kad Pirkėjo pretenzija dėl prekės kokybės yra nepagrįsta, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Gamintojui dėl to atvejo tyrimo patirtus nuostolius, tokius kaip prekių kokybės įvertinimo (ekspertizės), vykimo į prekės kokybės įvertinimo vietą, teisinių paslaugų, pašto ir kitas būtinas protingo dydžio ir pagrįstas išlaidas.
4.6. Prekės pretenzijos nepagrįstumas yra nustatomas šiais dokumentais:
4.6.1. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos patikrinimo aktais.
4.6.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimais ir šių institucijų patvirtintais dokumentais.
4.7. Visi atsiradę ginčai tarp šalių yra sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai yra sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.

Krepšelis0
There are no products in the cart!
Tęsti apsipirkimą